چهارشنبه 4 مهر 97

-صورتجلسه شورای اسلامی شهر بهارستان در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه مورخ ۴ مهر ۱۳۹۷
 محل برگزاری سالن جلسات ساختمان شورای اسلامی شهر بهارستان دستور کار اول
 بحث و بررسی در خصوص نامه شهرداری مبنی بر پاسخ شهردار محترم به سوالات مطروحه چند نفر از اعضای شورای محترم اسلامی در خصوص
* عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در معاملات به ویژه در خیابان الفت و غیره
* عدم وقت گذاری و حضور شهردار در شهرداری و سطح شهر
* عدم اقدامات لازم در خصوص برنامه ریزی و برنامه محوری در حوزه فضای سبز
* عدم ارائه فعالیت چشمگیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی
 مطرح و شهردار محترم نیز ضمن تشریح و ارائه پاسخ اقدام نمودند در پایان بعضی از اعضای محترم سوال کننده از پاسخ های شهردار محترم قانع نشده و مقرر گردید مکاتبات لازم به قانون صورت پذیرد

 دستور کار دوم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تقاضای ۵ نفر از ابواب جمعی شهرداری موضوع مطرح و با موافقت ۶ نفر از ۷ عضو شورا مورد تصویب قرار گرفت

 دستور کار سوم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر درخواست آقای محمد رسول تدین موضوع مطرح و به شهرداری تا نسبت به راهکار حقوقی مناسب اقدام و در صورت لزوم در قالب لایحه موضوع به تصمیم مقتضی اتخاذ گردد

 دستور کار چهارم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر جانمایی و نصب کیوسک روزنامه فروشی موضوع مطرح و به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ارجاع گردید

 دستور کار پنجم
 بررسی لایحه شهرداری مبنی بر ارسال مجدد بهای خدمات آتش نشانی موضوع مطرح و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت

 دستور کار ششم
 نامه های رسیده از فرمانداری قرائت گردید

 دستور کار هفتم
 بررسی نامه های اداری مردمی