جناب آقاي مهندس مهدي اسديان براي يک دوره يک ساله به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهر بهارستان انتخاب شد.

کد خبر: 116 تاریخ انتشار: 1398/05/22
نمایش: 1106
اخبار
اعضاي شوراي اسلامي شهر بهارستان با ۵ و از هفت راي،جناب آقاي مهندس مجتبي محبي را به عنوان نائب رئيس شوراي اسلامي شهر انتخاب کردند.
انتخابات هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر بهارستان برگزار شد

 در جلسه شوراي اسلامي شهر بهارستان مورخ سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ با ۶ راي از ۷ راي اعضاي شوراي اسلامي شهر بهارستان جناب آقاي مهندس مهدي اسديان براي يک دوره يک ساله به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهر بهارستان انتخاب شد.

 اعضاي شوراي اسلامي شهر بهارستان با ۵ و از هفت راي،جناب آقاي مهندس مجتبي محبي را به عنوان نائب رئيس شوراي اسلامي شهر انتخاب کردند.

 شايان ذکر است جناب آقاي دکتر محمد ابراهيمي و سرکار خانم سيده بتول نوربخش به عنوان منشي اول و منشي دوم و جناب آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني به عنوان خزانه دار شوراي اسلامي شهر بهارستان در دوره پنجم جهت سال سوم انتخاب شدند

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر بهارستان ضمن تقدير و تشکر از تلاش هاي جناب آقاي مهندس مجتبي محبي در دو سال رياست ايشان و تبريک به جناب آقاي مهندس مهدي اسديان آرزوي موفقيت براي اعضاي محترم هيئت رئيسه جديد شوراي اسلامي شهر  اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر بهارستان دارد.

افزودن دیدگاه

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟