مهدي اسديان دهاقاني»-رييس شوراي اسلامي شهر بهارستان :در حال حاضر بهارستان نيازمند اتحاد بيشتر از پيش مسئولين شهر است...

کد خبر: 117 تاریخ انتشار: 1398/06/04
نمایش: 1373
اخبار
▫️اعضاي شوراي شهر بهارستان و مديريت شهري ، با اتحاد و همدلي که از ابتدا تا کنون داشته‌اند بدور از حواشي جهت همکاري با کليه‌ي دستگاه‌هاي خدمت رسان مستقر در شهر ،در راستاي احقاق حقوق شهروندي با انرژي و روحيه‌اي مضاعف استوار تر از هميشه قدم خواهند برداشت.
مهدي اسديان دهاقاني»-رييس شوراي اسلامي شهر بهارستان در مصاحبه اخير خود با خبرنگار نداي بهار عنوان کرد:

▫️شهر بهارستان همچون ديگر شهرهاي مشابه و جديد در کشور؛
براي توسعه ، پيشرفت و شکوفايي نيازمند همکاري و تعاملي فراتر از قوانين موجود در #شهرداري و #شرکت عمران اين دو بازوي خدمتگزار در شهر است.

▫️شوراي شهر که نهادي نظارتي و بالاسري مديريت شهري محسوب ميشود در “دوره پنجم” و از ابتداي فعاليت خود با اتحادي مثال زدني و نگاهي باز ، سعي براين داشته که با ايجاد فضايي صميمي و تعاملي به مراتب بالاتر از گذشته ،موجب همکاري‌هايي بين عمران و شهرداري شود که نتيجه آن تسريع در خدمت رساني با کيفيت تر به شهروندان از طرف هردو دستگاه بشود.

▫️اعضاي شوراي شهر بهارستان و مديريت شهري ، با اتحاد و همدلي که از ابتدا تا کنون داشته‌اند بدور از حواشي جهت همکاري با کليه‌ي دستگاه‌هاي خدمت رسان مستقر در شهر ،در راستاي احقاق حقوق شهروندي با انرژي و روحيه‌اي مضاعف استوار تر از هميشه قدم خواهند برداشت.

▫️در راستاي محقق شدن اين اهداف که حقوق عامه ساکنين و مردم شهر را دربر دارد؛
نياز است تمامي شهروندان ، فعالين اجتماعي ، مسئولين و خصوصا رسانه‌هاي شهر که قاعدتاً همگي دلسوز شهر هستند دست ب دست هم داده و در رسيدن به اين مهم مارا ياري نمايند.

 

افزودن دیدگاه