💢ساخت 1200 واحد مسکوني در شهر بهارستان توسط بنياد مسکن استان اصفهان

کد خبر: 123 تاریخ انتشار: 1398/07/15
نمایش: 1042
اخبار
هيئت مديره بنياد مسکن اصفهان در صحن علني شوراي شهر بهارستان حضور پيدا کردند تا در مورد تمديد زمان مجوز ساخت 1200 واحد مسکوني را در شهر بهارستان با اعضا شورا گفتگو نمايند.
💢ساخت 1200 واحد مسکوني در شهر بهارستان توسط بنياد مسکن استان اصفهان


 (مورخ 1398/7/14)  هيئت مديره بنياد مسکن  اصفهان در  صحن علني شوراي شهر بهارستان حضور پيدا کردند تا در مورد تمديد زمان مجوز ساخت 1200 واحد مسکوني را در شهر بهارستان با اعضا شورا گفتگو نمايند.

👤در اين جلسه مهندس خاني مدير بيناد مسکن اصفهان اعلام نمود:
🔹در سال گذشته و با حضور  معاون وزير راه و شهر سازي و ديگر مديران  استان و شهر بهارستان، گلنگ احداث 1200 واحد مسکوني در شهر بهارستان زده شد. با توجه به طولاني بودن مراحل بروکراسي اداري نتوانستيم در موعد مقرر اقدام به ساخت اين 1200 واحد مسکوني نماييم و متاسفانه مجوز ساخت شهرداري که 4 ماهه بوده است به پايان رسده است. 

👤خاني در ادامه افزود:
🔹امروز از اعضا شورا تقاضا داريم با توجه به دستور دولت محترم در خصوص دستور کار براي ساخت بيش از 200 هزار واحد مسکوني در کل کشور تا پايان کار دولت دوازدهم، تقاضا داريم شوراي شهر بهارستان مجوز 1200 واحد مسکوني و همچين مجوز جديد براي ساخت 400 واحد مسکوني در منطقه باغ هزار جريب شهر بهارستان و محله پرند را نيز صادر نمايد.

👤#مهدي_نصر اصفهاني ( عضو شوراي شهر بهارستان ) در خصوص ساخت 1200 واحد مسکوني توسط بنياد اعلام نمود:
🔹از بيناد مسکن اصفهان تقاضا داريم در خصوص واگذاري اين پروژه به متقاضيان، اولويت را با مستاجرين ساکن بهارستان قرار بدهند.

🔹وي در ادامه افزود، در شهر جديد بهارستان، سازمان هاي متفاوتي جهت تامين مسکن پرسنل خود اقدام نموده اند، اما پرسنل خدوم شهرداري ، خصوص پرسنل زحمت کش خدمات شهري و سازمان حمل و نقل  شهر بهارستان در اين راه مظلوم واقع شده اند و بسياري از اين عزيزان ، هنوز در خانه هاي اجاره اي ساکن هستند.

🔹اينجانب به نمايندگي از اعضا محترم شوراي شهر از بنياد مسکن تقاضا داريم در خصوص واگذاري پروژه هاي مسکن جهت واگذاري به متقاضيان، ساکنين شهر بهارستان را در اولويت کار خود قرار دهند.

👤#مهدي_اسديان ( رياست محترم شوراي شهر ) نيز در ادامه افزود:
🔹شوراي شهر بهارستان، اولويت کار خود را خدمت رساني براي ساکنين شهر برنامه ريزي نموده است و بنياد مسکن اگر در توافق رسمي و مکتوب خود عنوان نمايند که واگذاري پروژه مسکن در شهر بهارستان با افراد ساکن و مستاجر در شهر بهارستان باشد، همکاري ها ويژه و تخفيفات خوبي جهت صدور مجوز ساخت واحد هاي مسکوني را به بنياد مسکن اصفهان خواهيم داد.

👤مهندس خاني نيز در ادامه افزود: 
🔹در توافقنامه اي که قبلا با شهرداري بهارستان داشته ايم به صورت شفاهي اعلام نموده ايم که  اولويت واگذاري 1200 واحد مسکوني در شهر بهارستان براي ساکنين شهر بهارستان و متقاضيان واقعي خواهد بود.
🔹وي در ادامه افزود:
با توجه به اين که تا 2 سال اينده پروژه مترو شهر بهارستان که هم اکنون توسط #شرکت_عمران در حال ساخت و تجهيز مي باشد،آغاز به کار مينمايد و همچنين  نزديکي شهر بهارستان به اصفهان، متقاضيان زيادي از خارج از اصفهان جهت پيش خريد اين واحد ها توسط بنياد داشته ايم، اما امروز نيز به صورت رسمي اعلام مينماييم که اولويت واگذاري اين واحد هاي مسکوني براي شروندان شهر بهارستان خواهد بود.

👤#محمد_ابراهيمي ( عضو شوراي شهر ) در اين جلسه نظر متفاوتي داشت و اظهار داشت:
🔹شورا و شهرداري بهارستان نبايد بين هيچ شخص و سازماني تفاوتي قائل شود، همان گونه که مجوز تمديد ساخت واحد هاي مسکوني براي عامه مردم محاسبه  مي شود، بنياد مسکن نيز بايد به همانگونه محاسبه گردد.


👤#مومني_گوجاني و #شمس_ارمندي و  سرکار خانم #سيده_بتول_نوربخش  نيز  اعلام نموده اند که بيناد اگر اولويت واگذاري مسکن را براي شهروندان متقاضي شهر بهارستان در نظر بگير، راي مثبت به ادامه کار اين سازمان خواهند داد . همکاري هاي لازم شورا با بنياد را مبذول خواهند داشت.

🔹در پايان اين جلسه، #مهدي_اسديان اعلام نمود پس از برسي هاي لازم در کميسون مربوطه  پاسخ نهايي به بنياد مسکن شهر بهارستان داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟