بازديد ميداني اعضاي ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان

کد خبر: 135 تاریخ انتشار: 1399/01/07
نمایش: 771
اخبار
بازديد ميداني اعضاي ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان جهت کنترل ورودي هاي شهر در راستاي جلوگيري و مقابله با ويروس کرونا بنابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان ورودي قديمي اين شهر مسدود مي گردد و کليه رفت و آمد ها از طريق ورودي جديد صورت مي پذيرد و رفت و آمد کنترل مي گردد
بازديد ميداني اعضاي ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان جهت کنترل ورودي هاي شهر در راستاي جلوگيري و مقابله با ويروس کرونا  بنابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان ورودي قديمي اين شهر مسدود مي گردد و کليه رفت و آمد ها از طريق ورودي جديد صورت مي پذيرد و رفت و آمد کنترل مي گردد
 
 
 ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان
 

افزودن دیدگاه