کميته فرهنگ شهروندي شهرداري بهارستان برگزار مي نمايد:

کد خبر: 139 تاریخ انتشار: 1399/04/04
نمایش: 408
اخبار
جشنواره طراحي پوستر #شکست_کرونا

 

کميته فرهنگ شهروندي شهرداري بهارستان برگزار مي نمايد:

شما شهروندان گرامي تا ۱۰تيرماه ۹۹ فرصت داريد با طراحي پوستر در ارتباط با ويروس منحوس کرونا و بامحورهاي

#در_خانه_ميمانيم 

#به_ياري_خدا_کرونا_را_شکست_ميدهيم 

#دستورالعمل_هاي_بهداشتي_را_رعايت_ميکنيم

#در_مقابل_سلامتي_همديگر_مسئوليم

#به_فکر_سلامتي_عزيزانمان_باشيم

 

وبخش آزاد در ارتباط با پيام هاي بهداشت رواني،فردي و اجتماعي 

با ارسال پوستر در تلگرام به آدرس 

 @Baharestan_shahrefarhang

در جشنواره شرکت نماييد و يکي از 5برنده ماباشيد.

شايان ذکر است پوسترهاي برگزيده با نام طراح در سطح شهر و فضاي مجازي در معرض ديد و استفاده عموم شهروندان گرامي قرار مي گيرد.

#بهارستان_شهر_فرهنگ 

#کميته_فرهنگ_شهروندي_شهرداري_بهارستان

 

افزودن دیدگاه