تشديد نظارت ها و بازرسي ها بر فعاليت هاي کليه صنوف در سطح شهر بهارستان از ابتداي تابستان ۱۳۹۹

کد خبر: 140 تاریخ انتشار: 1399/04/02
نمایش: 284
اخبار
مهندس داوود بحيرايي شهردار بهارستان و رئيس ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان در ارتباط با تشديد نظارت ها و بازرسي ها بر فعاليت هاي کليه صنوف در سطح شهر بهارستان از ابتداي تابستان ۱۳۹۹ گفت:

مهندس داوود بحيرايي شهردار بهارستان و رئيس ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان در ارتباط با تشديد نظارت ها و بازرسي ها بر فعاليت هاي کليه صنوف در سطح شهر بهارستان از ابتداي تابستان ۱۳۹۹ گفت:

 طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان فعاليت ها به صورت جامع تر و دقيق تر و گسترده تر در سطح شهر بهارستان ادامه مي يابد و به همشهريان گرامي اعلام خواهيم نمود با تمام توان در مقابل افرادي که خواسته يا ناخواسته سلامتي شهروندان گرامي را تهديد مي‌کنند خواهيم ايستاد و فعاليت هاي ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان بدون وقفه ادامه خواهد يافت و در همين راستا بازديد هفتگي از صنوف که به صورت دو روز در هفته با حضور نمايندگان نهادها و ادارات مختلف انجام مي‌پذيرد در روز يکشنبه اول تير ۹۹ اين بازديد به شرح ذيل انجام شد
 
فعاليت هاي نماينده بهداشت ، نماينده اجرائيات خدمات شهري شهرداري و اتاق اصناف بهارستان در شيفت سيار 
 
📝بازديد از مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي ۱۵مورد.     
                 
 _۶مورد گوشت ومرغ فروشي
_۱مورد پرنده فروشي 
_۲مورد سوپر مواد غذايي
 _۱مورد شيريني فروشي
 _۴مورد ميوه فروشي
_۱مورد فروشگاه بزرگ موادغذايي
- تعداد کلرسنجي آب شرب: ۴نقطه
- تعداد افراد آموزش ديده:۲۲ نفر      
  _تعداد سنجش با تجهيزات ۱۴مورد
_تعداد اخطار غير بحراني ۷ 
_تعداداخطار بحراني ۱ مورد
_توقيف ۷۰ کيلوگرم گوشت تاريخ گذشته وبا ظاهري نامطلوب و۳۰کيلوگرم جنس تاريخ گذشته و فاقد مشخصات 
_واحد داراي کد رهگيري ۱۵ مورد
دراين تاريخ اولويت بازديد ۶واحد گوشت و مرغ فروشي در سطح شهر که اقدام  به عرضه گوشت قرمز وسفيد به صورت مشترک مي نمايند که اخطار جهت حذف يک مورد با مهلت مقرر داده شد .
همچنين پيرو شکايت مردمي از يک فروشگاه بزرگ بازديد شد که به دليل عدم رعايت پروتکل بهداشتي و نواقص بهداشتي موجود وعدم همکاري با کارشناسان جهت بازديد ازانبارفروشگاه اخطار ۲۴ ساعته جهت غيرفعال کردن واحد داده شد.
۱مورد پرنده فروشي نيز جهت جابه جايي محل اخطار لازم داده شد.
لازم به ذکراست آموزش لازم به تمام متصديان جهت اجرا و رعايت پروتکل هاي بهداشتي جهت پيشگيري از انتقال ويروس کرونا داده شد.
 
 
 ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان

افزودن دیدگاه