فراخوان کميته فرهنگ شهروندي شهرداري بهارستان

کد خبر: 141 تاریخ انتشار: 1399/04/02
نمایش: 620
اخبار
کميته فرهنگ شهروندي شهرداري بهارستان جهت فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي خود اعم از خلق ايده،طراحي پوستر و بنر،ساخت کليپ و نماهنگ،برگزاري نمايش هاي خياباني و انجام کليه ابتکارات و ايده هاي شهروندان گرامي درارتباط با رسالت کميته فرهنگ شهروندي از هنرمندان و نخبگان توانمند شهر بهارستان دعوت به همکاري مي نمايد

کميته فرهنگ شهروندي شهرداري بهارستان جهت فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي خود اعم از خلق ايده،طراحي پوستر و بنر،ساخت کليپ و نماهنگ،برگزاري نمايش هاي خياباني و انجام کليه ابتکارات و ايده هاي شهروندان گرامي درارتباط با رسالت کميته فرهنگ شهروندي از هنرمندان و نخبگان توانمند شهر بهارستان دعوت به همکاري مي نمايد.

لطفا مشخصات،شماره تماس و رشته تخصصي و زمينه همکاري خود با کميته فرهنگ شهروندي شهرداري بهارستان را در تلگرام به آدرس 

@baharestan_shahrefarhang

ارسال فرماييد.

شايان ذکراست اين همکاري افتخاري بوده و ارتباط به صورت مجازي و تماس تلفني باهنرمندان گرامي و صاحبين ايده ،برقرار مي شودوکليه آثارتوليدي به نام صاحب اثر درسطح شهر و فضاي مجازي منتشر ميگردد.

#بهارستان_شهر_فرهنگ 

#کميته_فرهنگ_شهروندي_شهرداري_بهارستان

افزودن دیدگاه