بخشودگي عوارض کسب و پيشه

کد خبر: 143 تاریخ انتشار: 1399/03/31
نمایش: 472
اخبار
حسب مصوبه شوراي اسلامي بهارستان جهت حمايت از کسبه زيان ديده در ايام شيوع کرونا در خصوص تعديل عوارض بر محل فعاليت فعالان اقتصادي غير مشمول نظام صنفي، شهرداري بهارستان نسبت به اعمال بخشودگي اقدام مي نمايد.

 

 

حسب مصوبه شوراي اسلامي بهارستان جهت حمايت از کسبه زيان ديده در ايام شيوع کرونا در خصوص تعديل عوارض بر محل فعاليت فعالان اقتصادي غير مشمول نظام صنفي، شهرداري بهارستان نسبت به اعمال بخشودگي اقدام مي نمايد.

افزودن دیدگاه