بخشودگي عوارض کسب و پيشه

کد خبر: 143 تاریخ انتشار: 1399/03/31
نمایش: 95
اخبار
حسب مصوبه شوراي اسلامي بهارستان جهت حمايت از کسبه زيان ديده در ايام شيوع کرونا در خصوص تعديل عوارض بر محل فعاليت فعالان اقتصادي غير مشمول نظام صنفي، شهرداري بهارستان نسبت به اعمال بخشودگي اقدام مي نمايد.

 

 

حسب مصوبه شوراي اسلامي بهارستان جهت حمايت از کسبه زيان ديده در ايام شيوع کرونا در خصوص تعديل عوارض بر محل فعاليت فعالان اقتصادي غير مشمول نظام صنفي، شهرداري بهارستان نسبت به اعمال بخشودگي اقدام مي نمايد.

افزودن دیدگاه