مهندس مهدي اسديان رييس شوراي اسلامي شهر بهارستان باقي ماند

کد خبر: 144 تاریخ انتشار: 1399/05/14
نمایش: 513
اخبار
انتخابات در روز سه شنبه چهاردهم مرداد ۹۹ در محل ساختمان شوراي اسلامي شهر بهارستان برگزار شد

 

 

در انتخاباتي که در روز سه شنبه چهاردهم مرداد ۹۹ در محل ساختمان شوراي اسلامي شهر بهارستان برگزار شد مهندس مهدي اسديان به عنوان رياست شوراي اسلامي 

سرکار خانم سيده بتول نوربخش به عنوان نائب رئيس
 جناب آقاي دکتر محمد ابراهيمي به عنوان منشي  اول 
جناب آقاي مهندس خدابخش شمس به عنوان منشي دوم 
و جناب آقاي مهندس مهدي نصر اصفهاني به عنوان خزانه دار  شوراي اسلامي شهر انتخاب شدند.

افزودن دیدگاه