شنبه 5 آبان 97

-جلسه روز شنبه مورخ ۵ آبان ۱۳۹۷


 دستور کار اول

 بررسی نامه فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۹ مهر ۹۷ شورا مبنی بر تجهیز اختیار به سرپرست شهرداری موضوع مطرح و قرائت گردید و با نظر فرماندار محترم موافقت گردید

 دستور کار دوم

 بررسی نامه فرماندار محترم در خصوص مصوبه مورخ ۲۹ مهر ۹۷ شورا مبنی بر درخواست تمدید قرارداد شهربازی دریاچه زیتون موضوع مطرح و قرائت گردید و با نظر فرماندار محترم موافقت گردید

 دستور کار سوم

 ارائه برنامه و مصاحبه با گزینه های منتخب جهت سمت شهردار بهارستان
 آقایان داود بحیرایی محمد صادق اسلامی و جواد منصوری به ارائه برنامه پرداخت و پاسخگوی سوالات اعضای شورای اسلامی شهر بودند

 دستور کار چهارم

 نامه های رسیده از فرمانداری قرائت گردید

 دستور کار پنجم

 بررسی نامه های اداری مردمی و اعضای محترم

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟