یکشنبه 6آبان 97

-

مصوبات و صورتجلسه شورای اسلامی شهر بهارستان در روز یکشنبه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۷

دستور کار اول

 ارائه برنامه ها و مصاحبه با گزینه های منتخب جهت سمت شهردار بهارستان

 آقایان بهرنگ دالوند داوود گودرزی و سامان بردار به ارائه برنامه پرداختند و پاسخگوی سوالات اعضای شورای اسلامی شهر بودند

 دستور کار دوم

 بررسی نامه های رسیده از فرمانداری

 دستور کار سوم

 بررسی نامه های اداری مردمی و اعضای محترم

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟