یکشنبه 30 دی 97

-
دستور کار جلسه:
  1.  نشست با نمایندگان شرکت دانش بنیان در خصوص موارد پسماند
  2. بررسی نامه شماره 25048/1/2025مورخ 27/10/97 فرماندار محترم درخصوص مصوبه شماره 1354 مورخ 17/10/97 شورا ، مبنی بر عقد قرارداد با شرکت چند منظوره نام آوران بهشت جهت مشاورین بصورت ساعتی و پاره وقت
  3. بررسی نامه شماره 25046/1/2025مورخ 27/10/97 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 1402 مورخ 17/10/97 شورا ، مبنی بر واگذاری استیجاری 2متر عرصه در مجتمع مسکونی پایگاه نقش جهان 2 جهت نصب کیوسک مواد غذایی
  4. بررسی لایحه شماره 23364/97 مورخ 3/10/97 شهرداری مبنی بر واگذاری عملیات بازیافت ( جمع آوری ،حمل و فروش پسماند خشک )به صورت ترک تشریفات به مدت 5 ماه تا تاریخ 31/3/98 به شرکت مدیریت پسماند پیوند کویر اصفهان
  5. بررسی لایحه شماره 25008/97شهرداری مبنی بر تعرفه های دفترچه عوارض محلی و ارزش محاسباتی عرصه املاک سال 1398شهرداری
  6. بررسی لایحه شماره 25095/97 مورخ 29/10/97 شهرداری مبنی بر بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری
  7. بررسی لایحه شماره 25021/97 مورخ 26/10/97 شهرداری مبنی بر تخصیص اعتبار جهت تهیه طرح مطالعات و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری
  8. بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
دستور کار اول :
نشست با نمایندگان شرکت دانش بنیان در خصوص موارد پسماند موضوع مطرح و با حضور نمایندگان و کارشناسان آن شرکت ؛ آپ (APP)  پیشنهادی خود را تبیین نموده و پاسخگوی سوالات اعضای شورا بودند.  در ادامه نحوه اطلاع رسانی و خدمات رسانی و همچنین مزایای طرح ، پایلوت بودن و توجه به محیط زیست و غیره در این طرح تبیین گردید./
دستور کار دوم :
بررسی نامه شماره 25048/1/2025مورخ 27/10/97 فرماندار محترم درخصوص مصوبه شماره 1354 مورخ 17/10/97 شورا ، مبنی بر عقد قرارداد با شرکت چند منظوره نام آوران بهشت جهت مشاورین بصورت ساعتی و پاره وقت موضوع مطرح و مقرر گردید موضوع جهت بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول گردد./
 
دستور کار سوم  :
بررسی نامه شماره 25046/1/2025مورخ 27/10/97 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 1402 مورخ 17/10/97 شورا ، مبنی بر واگذاری استیجاری 20متر عرصه در مجتمع مسکونی پایگاه نقش جهان 2 جهت نصب کیوسک مواد غذایی موضوع مطرح و مقرر گردید با توجه به بُعد مسافت معنادار شهروندان جهت دریافت رفاه و خدمات عمومی به منظور ارائه خدمات به شهروندان ساکن در مسکن مهر و عرض مناسب معبر پیاده رو که استقرار آن کیوسک موجبات سد معبر را فراهم نمی نماید ، فقدان مراکز تجاری تا شعاع 1000 متری ، استقرار چند مرکز آموزشی و استقرار کلانتری جدیدالتاسیس و پارک جدیدالاحداث مسکن مهر در موقعیت مورد اشاره ، موضوع مورد امعان نظر مجدد قرار گرفته و کلیه آراء حاضر ، اصرار بر مصوبه را همچنان تاکید تا وفق ضوابط اقدامات لازم صورت پذیرد./
 
 
دستور کار چهارم :
بررسی لایحه شماره 23364/97 مورخ 3/10/97 شهرداری مبنی بر واگذاری عملیات بازیافت ( جمع آوری ،حمل و فروش پسماند خشک )به صورت ترک تشریفات به مدت 5 ماه تا تاریخ 31/3/98 به شرکت مدیریت پسماند پیوند کویر اصفهان مطرح و باتوجه به اهداف و رسالت شرکت مذکور با لایحه شهرداری موافقت و به تصویب رسید ./
دستور کار پنجم :
بررسی لایحه شماره 25008/97شهرداری مبنی بر تعرفه های دفترچه عوارض محلی و ارزش محاسباتی عرصه املاک سال 1398شهرداری موضوع مطرح و جهت بررسی کارشناسی به کمیسیون فنی عمرانی – برنامه بودجه ارجاع گردید./
 
دستور کار ششم :
بررسی لایحه شماره 25095/97 مورخ 29/10/97 شهرداری مبنی بر بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری موضوع مطرح و مقرر گردید و جهت بررسی کارشناسی بیشتر  به کمیسیون تلفیق  ارجاع گردید./
دستور کار هفتم :
بررسی لایحه شماره 25021/97 مورخ 26/10/97 شهرداری مبنی بر تخصیص اعتبار جهت تهیه طرح مطالعات و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری موضوع مطرح و کلیه آراء حاضر مخالفت خود را با لایحه اعلام نمودند./
 
دستور کار هشتم :
بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟