چهارشنبه 1 خرداد 98

--دستور کار :
  1. بررسی نامه مورخ 26 /10/97 چند عضو محترم شورای اسلامی  در خصوص  تحقیق و تفحص از شرکت پسماند پیوند کویر اصفهان  با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی
  2. بررسی لاایحه شماره 4271/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر احداث و تجهیز و بهره برداری  از نمایشگاه  دائمی  در زمین روباز  استخر فاز 2
  3. بررسی لایحه 4400/98 مورخ 28/2/98 شهرداری مبنی بر لیست باز های مهیج
  4. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم

مصوبات :
بررسی نامه مورخ 26 /10/97 چند عضو محترم شورای اسلامی  در خصوص  تحقیق و تفحص از شرکت پسماند پیوند کویر اصفهان  با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و حقوقی جهت بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون مربوطه  ارجاع گردید.


بررسی لایحه شماره 4271/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر احداث و تجهیز و بهره برداری  از نمایشگاه  دائمی  در زمین روباز  استخر فاز 2  جهت بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی ارجاع گردید .بررسی لاایحه شماره 4271/98 مورخ 21/2/98 مطرح و مقرر گردید  ضمن رعایت مواردی چون دریافت مجوزها ، استاندارد مورد نیاز رعایت اصول ایمنی  و بیمه نمودن کلیه  دستگاه ها و ابزارها و رعایت مسائل شرعی و ، عرفی  و شعائر و شئون اجتماعی  ، با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید .

 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟