یکشنبه 29 اردیبهشت 98

-دستورکار :
  1. بررسی نامه شماره 3241/1/2025مورخ 24/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوه شماره 155 مورخ 12/2/98 شورا مبنی بر تفویض اختیار به شهردار محترم جهت اعطا تعدیل عوارض شهرداری تا سقف 15 درصد
  2. بررسی لایحه شماره 3770/98 مورخ 23/2/98 شهرداری مبنی بر نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ، با قید دو فوریت
  3. بررسی لایحه شماره 4047/98 مورخ 25/2/98 شهرداری مبنی بر فروش سیمان به سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان
بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترممصوبات :


بررسی نامه شماره 3241/1/2025مورخ 24/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوه شماره 155 مورخ 12/2/98 شورا مبنی بر تفویض اختیار به شهردار محترم جهت اعطا تعدیل عوارض شهرداری تا سقف 15 درصد قرائت گردید .


بررسی لایحه شماره 3770/98 مورخ 23/2/98 شهرداری مبنی بر نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ، با قید دو فوریت  مطرح و ابتدا با قید دو فوریت آن موافقت و سپس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون خدمات شهری ارجاع گردید.


بررسی لایحه شماره 4047/98 مورخ 25/02/98 شهرداری مبنی بر فروش سیمان  به سازمان  همیاری  شهرداری های  استان اصفهان موضوع مطرح و با قیمت روز به صورت ترک تشریفات موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید .
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟