یکشنبه 18 فروردین 98

-دستور کار :

 
  1. بررسی نامه شماره 31449/1/2025 مورخ 28/12/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1717 مورخ 20/12/97 شورا در خصوص کمک به مراسمات ملی و فرهنگی – مذهبی  دفتر امام جمعه محترم
  2. بررسی نامه شماره 25613/1/2025 مورخ 28/12/97 فرماندار محترم در خصوص استقرار مرکز آموزشی فنی و حرفه ای در شهر بهارستان
  3. برنامه ریزی و تبادل نظر در خصوص برنامه ها و خط مشی شورای اسلامی در سال 1398
  4. بررسی نامه های اداری (فرمانداری و ...) مردمی و اعضای محترم
مصوبات :


بررسی نامه شماره 31449/1/2025 مورخ 28/12/97 فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 1717 مورخ 20/12/97 شورا در خصوص کمک به مراسمات ملی و فرهنگی – مذهبی  دفتر امام جمعه محترم ، نامه قرائت گردید و مقرر شد با شهرداری مکاتبه لازم صورت پذیرد ./ بررسی نامه شماره 25613/1/2025 مورخ 28/12/97 فرماندار محترم در خصوص استقرار مرکز آموزشی فنی و حرفه ای در شهر بهارستان ،  نامه قرائت گردید و مقرر گردید مکاتبه لازم با فرمانداری صورت پذیرد ./  
در این خصوص مقرر گردید تقسیم وظایفی به شرح ذیل انجام پذیرد:
  1. آقای مومنی  پیگیری  و نظارت  برکلیه امورات مربوط به قراردادها و مسائل و موارد حقوقی شهرداری و سازمانهای وابسته
  2.  آقای ابراهیمی  پیگیری و نظارت  برکلیه موارد مربوط به امورات فرهنگی ، بهداشتی ، آموزشی
  3. سرکار خانم نوربخش  پیگیری و نظارت بر کلیه امورات مربوط به حوزه بانوان ، خدمات شهری
  4. آقایان شمس و نصر  پیگیری و نظارت بر کلیه امورات مربوط به بخشداری ، بیمارستان ، آرامستان  و مسائل سرمایه گذاری
  5. آقای مهندس اسدیان پیگیری و نظارت در خصوص کلیه موارد مربوط به پروژه های عمرانی و مسائل مربوط به حوزه شهرسازی
ضمنا آقای ابراهیمی و خانم نوربخش همزمان امورات ورزشی شهر را هم پیگیری می نمایند ./
همچنین مقرر گردید اعضای محترم ضمن پیگیری ها و نظارت لازم که می بایست  با عدم دخالت در امورات اجرایی و عدم اخلال در امور جاری همراه باشد ، در موارد لازم نیز جهت مکاتبات  ضمن هماهنگی  با رئیس شورای اسلامی  ، گزارشات مکتوب بصورت  ماهانه به شورای اسلامی ارائه  نماید تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد ./  
لازم به ذکر است ریاست محترم شورا ، مدیریت و نظارت لازم را بر کلیه موارد فوق انجام داده و همراه با اعضای محترم پیگیر موارد خواهند بود. 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟